De najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden 

op donderdag 23 september 2021

 in het Chassé theater

te Breda

  

Aanmeldingsformulier 

 

Ik geef mij op voor de bijeenkomst op 23 september 2021.

(Opsturen vóór 4 september 2021)

Ondergetekende, lid van de Grey Blue Circle, geeft zich op voor de bijeenkomst op donderdag 23 september in het Chassé Theater te Breda, en machtigt GBC de deelnemersprijs te incasseren. 

Ingeval u inschrijft als lid van GBC of als GBC aspirant-lid, geeft u door ondertekening van dit formulier, of door meesturen (scan van het on­ dertekende formulier) in een e-mail, toestemming aan de GBC penningmeester met Incas­sant ID NL07ZZZ405385610000, om een éénmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de op­dracht van de GBC.  

 

Privacy:

Door deelname aan deze dag heeft u en/of uw partner geen bezwaar te worden vermeld in de deelnemerslijsten. 
Er zullen gedurende deze dag foto's worden gemaakt. Deze foto's zijn uitsluitend bedoeld als verslaglegging voor gebruik op de websites van GBC. Door deelname aan deze dag heeft u geen bezwaar tegen het maken van foto's en de publicatie hiervan.