AANMELDEN ALS NIEUWE LID

De Contributie voor de Grey Blue Circle bedraagt € 13,00 per jaar, liefst per incassomachtiging.
Na 1 augustus is de contribuite € 6,50 voor de rest van het jaar, zelf over te maken.

Bankrekening NL18 INGB 0000 3980 75 t.n.v. Grey Blue Circle te Hilversum
 
 
De onderstaande persoon geeft zich op als lid van Grey Blue Circle