De Voorjaars bijeenkomst zal plaatsvinden
op donderdag 13 april 2023 in het
Van der Valk Hotel De Cantharel te Apeldoorn 

Nadere informatie volgt te zijner tijd.