Aanmelding GBC bijeenkomst


Ik geef mij op voor de voorjaarsbijeenkomst op 16 april 2020

Opsturen vóór 28 maart 2020

Ondergetekende, lid van de Grey Blue Circle, geeft zich op voor de bijeenkomst
op donderdag 16 april in 'Kameryck' te Kamerik,
en machtigt GBC de deelnemersprijs te incasseren.

ik kom alleen
ik kom met partner
ik ben verhinderd

ik wil deelnemen aan de lunch met 1 persoon (lunch € 17,50)
ik wil deelnemen aan de lunch met 2 personen (lunch € 35,00)
ik wil niet deelnemen aan de lunch (deelname zonder lunch is gratis)

ik wil niet aan een excursie deelnemen
Wandeling met de polderwachter, 1,5 a 2 uur (€ 15,50 p.p.)
Pitch & Putt, ca 2 uur (€ 15,50 p.p.)
Voetgolf, ca 2 uur (€ 15,50 p.p.)
GPS Challenge, ca 2 uur (€ 15,50 p.p.)
Rondwandeling om de plas, ca 1 uur (gratis)
Bezoek kinderboerderij (gratis)
Alleen nazit (voor eigen rekening)

Ik ben lid van GBC en QCC
Ik ben lid van GBC
Ik ben lid van QCC
Ik ben aspirant-lid van GBC


Ingeval u inschrijft als lid van QCC geeft u door ondertekening van dit formulier, of door meesturen (scan van het ondertekende formulier) in een e-mail, toestemming aan de QCC penningmeester, om een éénmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de QCC. Het verschuldigde bedrag zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering door de QCC penningmeester door voornoemde opdracht worden geïncasseerd.

Ingeval u inschrijft als lid van QCC én GBC, als lid van uitsluitend GBC of als GBC aspirant-lid, geeft u door ondertekening van dit formulier, of door meesturen (scan van het on­ dertekende formulier) in een e-mail, toestemming aan de GBC penningmeester met Incas­ sant ID NL07ZZZ405385610000, om een éénmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de op­ dracht van de GBC. Het verschuldigde bedrag zal achteraf aan de Algemene Ledenverga­ dering door de GBC penningmeester door voornoemde opdracht worden geïncasseerd.

Privacy:

Door deelname aan deze dag heeft u en/of uw partner geen bezwaar te worden vermeld in de deelnemerslijsten.
Er zullen gedurende deze dag foto's worden gemaakt. Deze foto's zijn uitsluitend bedoeld als verslaglegging voor gebruik op de websites van GBC respectievelijk QCC. Door deelname aan deze dag heeft u geen bezwaar tegen het maken van foto's en de publicatie hiervan.

Naam: *
Naam partner:
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
E-mail: *
IBAN: alleen invullen indien afwijkend van bekende nummer
Dieet wensen:
IBM employeenummer: aspirant leden moeten dit invullen
* Dit is een verplicht veld.