Stichting Pensioenfonds IBM Nederland - Maart 2024 - Beleidsdekkingsgraad 136,8% - Actuele dekkingsgraad 134,2% - Vereiste dekkingsgraad 106,0% - meer informatie

NIEUWE GBC REGLEMENTEN
De hieronder vermelde reglementen zijn goedgekeurd door de ALV op 22 mei 2023, bij notariële akte van 14 augustus 2023 vastgelegd en zijn nu op de website gepubliceerd:
BESTUURSREGLEMENT
STATUTEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Volgende bijeenkomst

SAVE THE DATE: 24 OKTOBER 2024

De commissie evenementen is op dit moment al weer bezig met de Najaarsbijeenkomst 2024.

Veluwe 02

De locatie is inmiddels gevonden:
Het "Versailles van de Veluwe"
Hotel en Congrescentrum Heerlickheijd van Ermelo
Staringlaan 1, 3852 LA Ermelo

Het programma voor deze dag is nog onderwerp van discussie, maar zal evenals de voorjaarsbijeenkomst samen met de QCC worden georganiseerd. In de aanstaande juli nieuwsbrief komen wij uiteraard met meer details. Inschrijven zal ook dan mogelijk zijn via de GBC website.